زمینه های مشاوره :

مشاوره در خصوص شناسایی و بهبود فرآیندهای سازمانی
حصول اطمينان در مورد استقرار راهكارهاي سازمانی نظير استقرارERP ، يكي از ملزومات اصلی در موفقيت پياده سازی چنين راهكارهايي است. لذا اهداف و مزايای استقرار راهكار سازماني بررسی و تاثير يک انتخاب مطلوب بر عملكرد سطوح مختلف سازمانی تحليل می گردد.
مشاوره در خصوص انتخاب نوع ERP
يکی از دلايل عمده موفقيت در استقرار راهكارهای سازمانی، وجود تجربه کافی براي انتخاب راهکار ERP مناسب و مديريت استقرار آن است. شناسایی نيازهای واقعی سازمان و افق توسعه سازمان جهت ارائه راهکارهای مناسب از جمله اهداف تصمیم خواهد بود. انتخاب يک راهكار ERP مناسب موجب موفقیت پروژه و کاهش اتلاف وقت و سرمايه سازمان گردد.
مشاوره در انتخاب پيمانكار جهت پياده سازی و استقرار ERP
شناسایی و اولويت بندی نيازمندی های سازمان بايستی با توجه به روش های مناسب صورت گیرد.

تماس با ما

با ما تماس بگیرید یا فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم. ما تلاش می کنیم در 24 روز در روزهای کاری به تمام سوالات پاسخ دهیم.