6

تکیه بر 3 سال تجربه در کنار شما

تصمیم با پشتوانه بيش از سه سال حضور موثر در فضای تجاری در تلاش است تا راهبران كسب و كارها با هر تنوعی از خدمات را ياری نماید. همچنین با شناخت کاملی از دغدغه‌های مديران سازمان ساز و کارهای متناسب با نياز آنان را ارائه نمايد. این گروه که متشکل از یک تیم با تجارب متعدد و ارزشمند در زمينه استقرار و راه اندازی نرم افزارهای برنامه ريزی منابع سازمانی (ERP) می باشد، در صنايع خدماتی، خرده فروشی و فروشگاه های زنجيره ای توانسته كمک های  ارزنده ای به صاحبان تجارت ارائه نمايد. نظر به تجربيات بسيار موفق در شناسايی شاخص های مدیریتی، اين مجموعه آمادگی شناسایی و بهبود فرآیندهای کسب و کار و تعریف شاخص های عملکردی متفاوت در سطوح مختلف سازماني را نيز دارا مي باشد. تصمیم همچنین با رويکرد ارتقای سطح دانش، اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی و ارائه خدمات آموزشی نموده است.

© Tasmeem 2020-2023 All right reserved